Kwalifikacje


Studia magisterskie na kierunku Psychologia ukończyłem na Uniwersytecie Opolskim w 2006 r.

Swoje umiejętności i wiedzę poszerzałem, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, między innymi:
1. Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa
2. DSM-IV-TR diagnoza kliniczna
3. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)
4. Integratywna psychoterapia depresji
5. Zaawansowany Kurs Hipnozy

Ukończyłem 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej MetaSystemowej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MetaSystemowej w Krakowie. Instytut jest członkiem European Association for Psychotherapy (EAP) oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej (PIPI)
ul. Pocieszka 6,
31-408 Kraków
www.pocieszka.pl
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej
www.integrative.pl