Czym jest psychoterapia?

P sychoterapia jest spotkaniem psychoterapeuty i pacjenta, który jest chętny do współpracy i szczerze mówi o swoich problemach, chce znaleźć drogę i pomoc w zrozumieniu siebie i znalezieniu spokoju i harmonii w życiu. Jest to proces, który polega na regularnych spotkaniach z terapeutą, gdzie terapeuta prowadzi rozmowę, stosując odpowiednie techniki i zadania prowadzi pacjenta do wglądu, a w ostateczności do pogodzenia się pacjenta z losem i doświadczenia szczęścia i miłości w codziennym życiu.